Aker Solutions nye eiere av Rainpower Holding

30.03.2022

Aker Solutions Acquires Norwegian Hydropower Company Rainpower to Strengthen Renewables Portfolio

Aker Solutions (AKSO) have agreed to acquire Rainpower, a leading technology provider to the hydropower industry. The acquisition builds on AKSO's growth strategy and will further strengthen their offering within renewables. They see strong industrial synergies in further developing Rainpower into an innovative hydropower technology company to optimize hydropower developments and operations.

"The world needs to take significant steps to reduce carbon emissions, and this will unlock large investments across multiple industries. Combined with the increasing demand for power market flexibility, energy security and energy storage solutions, renewable hydropower has a crucial role to play. This acquisition will complement Aker Solutions' existing renewables portfolio and contribute to further accelerating our strategy and transformation journey," said Kjetel Digre, chief executive officer of Aker Solutions.

Rainpower is currently headquartered in Lillestrøm outside Oslo, Norway, and has offices in Norway, Sweden and China. The company employs about 200 highly skilled employees and offers proprietary technologies for integrated products and services to the hydropower industry worldwide. It has a strong reputation in delivering state-of-the-art technology for the hydropower industry. Rainpower has delivered turbines, control systems and equipment to most of the Norwegian hydropower plants.

The company's revenues in 2021 was NOK 345 million, and the order backlog was NOK 361 million as of December 31, 2021. Rainpower will continue to operate under its existing brand. For further information about Rainpower, please visit www.rainpower.eu

Link to press release

Aker Solutions kjøper opp det norske vannkraftselskapet Rainpower for å styrke fornybarporteføljen

Aker Solutions (AKSO) har avtalt å kjøpe Rainpower, en ledende teknologileverandør til vannkraftindustrien. Oppkjøpet bygger på AKSO sin vekststrategi og vil ytterligere styrke deres tilbud innen fornybar. De ser sterke industrielle synergier i å videreutvikle Rainpower til et innovativt vannkraftteknologiselskap for å optimalisere vannkraftutbygginger og drift.

"Verden må ta betydelige skritt for å redusere karbonutslipp, og dette vil initiere store investeringer på tvers av flere bransjer. Kombinert med den økende etterspørselen etter fleksibilitet, energisikkerhet og energilagringsløsninger, har fornybar vannkraft en avgjørende rolle å spille. Dette oppkjøpet vil utfylle Aker Solutions sin eksisterende fornybarportefølje og bidra til ytterligere å akselerere AKSO sin strategi og transformasjonsreise, sier Kjetel Digre, administrerende direktør i Aker Solutions.

Rainpower har i dag hovedkontor i Lillestrøm utenfor Oslo, Norge, og har kontorer i Norge, Sverige og Kina. Selskapet sysselsetter rundt 200 høyt kvalifiserte ansatte og tilbyr proprietære teknologier for integrerte produkter og tjenester til vannkraftindustrien over hele verden. Det har et sterkt rykte for å levere toppmoderne teknologi til vannkraftindustrien. Rainpower har levert turbiner, styringssystemer og utstyr til de fleste norske vannkraftverkene.

Selskapets inntekter i 2021 var 345 millioner kroner, og ordrereserven var på 361 millioner kroner per 31. desember 2021. Rainpower vil fortsette å operere under sitt eksisterende merke. For mer informasjon om Rainpower, vennligst besøk www.rainpower.eu