Hege Brende ny CEO i Rainpower Group

08.06.2021

Hege Brende ny administrerende direktør i Rainpower. Brende kommer fra stillingen som direktør ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), og før dette direktør ved HydroCen NTNU og Norsk Vannkraftsenter. Hun har tidligere ledet utviklings- og forskningsprogrammer i EU, Statkraft og NINA innen vannkraft og fornybar energi.


Hege Brende tar over som administrerende direktør i Rainpower fra 1. august.

Brende kommer fra stillingen som direktør ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), og før dette direktør ved HydroCen NTNU og Norsk Vannkraftsenter. Hun har tidligere ledet utviklings- og forskningsprogrammer i EU, Statkraft og NINA innen vannkraft og fornybar energi.

- Vannkraft har en avgjørende rolle i overgangen til et fullt fornybart energisystem. Vannkraft gir nødvendig fleksibilitet til systemene og vannkraftens evne til å lagre energi, levere effekt og regulere nettet posisjonerer denne energiteknologien som utløsende for realiseringen av andre grønne teknologier, sier Brende. Det er også store muligheter til optimalisering av vannkraftproduksjonen i seg selv, og ved å utvikle vannkraftsystemet videre kan vi støtte økt og hurtigere elektrifisering, sikre bærekraftig industri- og samfunnsutvikling og sørge for bedre utnyttelse av eksisterende anlegg og nye prosjekter. Den pågående digitaliseringen er en sterk pådriver også for kraftbransjen, og integrasjon og utvikling av digitale løsninger vil være svært viktig for å få tilgang til verdiskapingspotensialet i sektoren og markedene videre. Rainpower har en stolt historie og med Aker Horizons som eier står selskapet i en sterkere posisjon enn noen gang til å levere løsningene for fremtidens fornybarsamfunn, understreker Brende. Slik jeg kjenner Rainpower så består de av særdeles kompetente og dedikerte ansatte, og jeg ser virkelig frem til å møte alle og bygge selskapet videre sammen med dem, avslutter hun.

Hege tar over for Vidar Borhaug, som har ledet Rainpower siden begynnelsen av 2019.

- Jeg vil utrette en stor takk til Vidar for hans innsats og lederskap i Rainpower i en vanskelig periode, og for hans gode bidrag til samarbeid etter at Aker Horizons kom inn som eier, sier Karl-Petter Løken i Aker Horizons.

- Vi er svært glade for at Hege har takket ja til å ta over stafettpinnen i Rainpower, og vi ser frem til å samarbeide med henne og hele Rainpower-teamet for å ta de neste, viktige skrittene i selskapets utvikling, sier Løken.