Rainpower deltar i HydroCen

11.05.2021

Rainpower er en av industripartnerne i HydroCen. I siste utgave av Energiteknikk snakker vår teknologi direktør Henning Lysaker om dette engasjementet og hvordan HydroCen kan fokusere på forskning som kan skape nye industriarbeidsplasser. 

Her er et utdrag av artikkelen: 

For Rainpowers del, peker Lysaker blant annet på måleteknikk, reguleringsteknikk og materialtesting som gode fellesprosjekter der industribedriftene kan ha fordel av å samarbeide med hverandre og med de øvrige partnerne i senteret.

- Vi er i gang med et prosjekt for å se på forbedret metodikk for måling av virkningsgraden på peltonturbiner, sier han, og legger til at Rainpower også bidrar med en nærings-PhD inn i prosjektet. Denne stipendiaten skal blant annet jobbe med prosjekter som knytter sammen modellturbinen ved Vannkraftlaboratoriet og Smartgridlaboratoriet (se egen sak). 

Rainpower finansierer også en 20 prosent professor II-stilling som veileder for blant annet denne stipendiaten.

Les hele artikkelen fra Energiteknikk her.