Rainpower vinner kontrakt i Sverige

I slutet av oktober 2017 sigenarde Uniper och Rainpower kontrakt avseende uppgradering av Ramsele G2.  Kontraktet inkluderar nytt löphjul av Francistyp, nya ledskovlrt och renovering av övriga detaljer i turbininstallationen.
 
Arbetet kommer attt ske under sommaren 2020. Efter upprustning av aggregat 2 så är alla tre turbiner i anläggningen uppgraderade av Rainpower. 
 
Ramsele kraftstation ligger i Faxälven och har en maximal effekt om 157 MW.

Onsdag 29/11/17