Design og analyse

Design og analyse

 
Vi tilbyr:
  • Design av strømningsmaskiner
  • Design av kontrollsystemer
  • Design av kraftverksystemer
  • Dynamiske analyser
  • Stabilitetsanalyser
  • Pålitelighets og tilgjengelighetsstudier
  • Strukturintegritet