Fagområdene

Fagområdene

Vi dekker følgende fagområder: 
 
  • Strømningsteknikk
  • Maskinkonstruksjon
  • Reguleringsteknikk
  • Elektroteknikk
  • Oljehydraulikk
  • Materialteknikk
  • Produksjonsteknikk
  • Måleteknikk