Historikk

Historikk

Det tradisjonsrike industrimiljøet i Lodalen ble etablert for mer enn ett hundre og femti år siden, og var i mange generasjoner eid av Kværner, og i noen år også av GE Energy. Det ble i 2007 kjøpt av det norske selskapet NLI. Etter hvert er en bred vannkraftkompetanse, som omfatter teknologiutvikling, konstruksjon, vannkraftlaboratorium, regulator, magnetisering og produksjon, samlet under Rainpower AS. Rainpowers første driftsår var 2008, og selskapet er aktivt med prosjekter både i Norge og internasjonalt.

 

Norge og vannkraft

Norsk vannkraft til kraftproduksjon er langt på vei historien om Kværner Brug - bedriften som ble etablert i 1853 i Lodalen, med vannhjul i Loelva; dette var den første, spede starten på utnyttelse av elvekrafta. Bedriften i Lodalen produserte litt av hvert, blant annet støpte deler til byggeindustrien. Kværner Brug passerte en milepæl i 1873, da den første turbinen ble levert; den hadde 230 hestekrefter, og et vannfall på 11 meter. Av videre milepæler nevnes at første turbin til kraftverk ble levert i 1890 - peltonturbin i 1895 og francisturbin i 1898.

Fallhøyder mellom 250 til 600 meter er typisk i Norge. Kværner så tidlig betydningen av å satse på høytrykksturbiner - francis og pelton - og utvikla disse til et nivå som gjorde at også det internasjonale marked fatta interesse. Dette har resultert i en betydelig eksport av turbiner fra Norge.

God tilgang til energi fra våre mange fossefall har ført til at Norge og norsk industri siden inngangen til det 20. århundre har produsert en betydelig del av sin energi fra vannkraft; en utvikling som har fortsatt opp til vår tid. Den virkelig store oppsvingen i norsk vannkraftutbygging var imidlertid etter den annen verdenskrig. Landet skulle bygges opp igjen, og optimismen var stor. I de siste årene er det blitt færre store utbygginger, men det er fortsatt mange prosjekter som omfatter opprustning av gamle og nyere kraftverk.