Laboratoriet og måleteknikk

Laboratoriet og måleteknikk

Rainpowers turbinlaboratorium i Trondheim, som ble bygd i 1985, har hatt og har en sentral rolle i testing og utvikling av nye turbiner. De gode resultatene fra laboratoriet har sammenheng med at staben har høy kompetanse og lang erfaring innen vannkraftteknologi. Det tekniske utstyret ved laboratoriet er også meget bra, og Rainpowers kunder har gitt uttrykk for at laboratoriet er i verdensklasse.
 
Turbinlaboratoriet i Trondheim arrangerer en årlig oppgraderingskonferanse med foredrag som spenner fra akademia og til prosjektgjennomføring. Laboratoriet holder også diverse kurs for å vedlikeholde og videreutvikle den unike vannkraftkompetansen vi har i Norge.
 
Tilbakemeldinger fra kunder som har deltatt under avsluttende modellprøver, har uten unntak vært svært positive både når det gjelder selve kvaliteten på testene og gjennomføringen av dem. Turbinlaboratoriet har hatt besøk av flere delegasjoner både fra inn- og utland. Turbinlaboratoritert fungerer som en viktig markedsfører ved at vi her kan illustrere potensialet i Rainpowers teknologi
 
Vi utfører:
  • Multi purpose prøvesløyfe
  • Pelton prøvesløyfer
  • Kalibreringssystemer
  • Feltmålinger
  • Ikke-destruktiv prøving
  • Dimensjonskontroll
  • Tilstandskontroll