Leverandører

Leverandører

Rainpower samarbeider med leverandører som arbeider i samsvar med våre regler for kvalitet, miljø og sikkerhet. 
 
 
Rainpowers metode for valg av leverandør omfatter: 
  • Krav som leverandør må oppfylles
  • Leverandør sin egenvurdering
  • Rainpowers befaring hos leverandør når nødvendig
  • Rainpowers vurdering og valg av leverandør
 
Leverandørkrav
Leveransekrav: Disse kravene omfatter tekniske, organisatoriske og finansielle egenskaper som leverandøren må ha for å fullføre en leveranse for Rainpower, og varierer fra en leverandør til en annen.
Kvalitetskrav: Leverandører må ha sertifiserte kvalitetssystem som kreves av Rainpower; Rainpower skal ha en kopi av kvalitetssystem-dokumentasjonen. Leverandører må også ha ett system for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Rainpower har rett til å revidere leverandørerens kvalitetssystem.
Helse, miljø og sikkerhetskrav.
Krav til sosialt ansvar: Rainpowers prinsipp for sosialt ansvar gjelder for våre leverandører.
Krav til forretningsetikk: Rainpowers krav til forretningsetikk gjelder også for våre leverandører. Spesielt må leverandøren beskytte all konfidensiell informasjon som blir gitt av Rainpower og Rainpowers partnere.
Kravomfang: Rainpowers leverandørkrav gjelder også for leverandørens direkte leverandører.
Alle leverandører må forhånds godkjennes, og denne prosessen er styrt av vår sentrale innkjøpsfunksjon på Kjeller.
Vi har også en organisasjon ved vårt kontor i Hangzhou som aktivt utvikler og følger opp leverandører i samsvar med våre retningslinjer.