Oppgradering

Oppgradering

Et oppgraderings- og revisjonsprosjekt starter med en tilstandsvurdering av anlegget og en klargjøring av kundens prioriteringer og mål. Deretter utarbeider vi en optimal design. Rainpower legger stor vekt på å ivareta turbinens egenskaper samtidig som tilgjengelig teknologi benyttes. Da får vi en turbin som leverer oppimot det maksimale av det som er mulig med dagens teknologi, samtidig som turbinens egenskaper og driftssikkerhet ivaretas.
 
Oppgradering og modernisering av eksisterende vannkraftanlegg består stort sett i å kombinere ny teknologi med gamle anlegg og få de to til å spille sammen. En ny og moderne turbin i et eldre anlegg kan øke virkningsgraden i anlegget med flere prosent samtidig som ytelse og produksjon økes betraktelig. Rainpower har svært konkurransedyktig teknologi og har levert vellykkede prosjekter med meget gode virkningsgrader både i inn- og utland.