Produkter & tjenester

Produkter & tjenester

Rainpower AS leverer produkter som er ansett til å være av veldig god kvalitet. Dyktige teknikere, ingeniører og andre fagarbeidere jobber kontinuerlig med å utarbeide produkter av høyest mulig standard og tar i bruk den nyeste teknologien for å kunne gjøre dette.  
 
Produktene og tjenestene er resultat av firmaets lange erfaring og tilstedeværelse i vannkraftindustrien, og den unike kompetansen de ansatte har. Firmaet har et spesialisert fokus på turbiner, kontrollsystemer og service tjenester, men andre produkter blir også levert.  Med eget verksted på Sørumsand og turbinlaboratorium i Trondheim, har Rainpower unike muligheter til å utvikle, teste og forbedre seg.
 
I Rainpowers produktspekter inngår totale løsninger både for nye kraftanlegg og utstyr for oppgradering, rehabilitering og modernisering av eksisterende anlegg. Rainpower er Norges ledende leverandør av kontroll- og reguleringssystemer.