Regulatorer og kontrollsystemer

Regulatorer og kontrollsystemer

Rainpower har i dag, via Hymatek Controls, et av Skandinavias største og tyngste fagmiljøer innen turbin- og spenningsregulering. Selskapet er sammensatt av seniorer med solid faglig kompetanse og erfaring, og unge høyt utdannede medarbeidere med store faglige ambisjoner. Hymatek Controls leverer magnetiseringssystemer til generatorer og turbinregulatorer for vannkraftturbiner. Vi leverer også kontrollanlegg for småkraftverk og en del andre apparater knyttet til kraftproduksjon. Hymatek Controls er markedsleder i Norge, og eksportandelen av omsetningen er betydelig og raskt økende.
 
For mer detaljer, se: www.hymatek.no
 
Våre viktigste produkter:
 
MAGNOSTAT ®
Magnetiseringsutstyr og spenningsregulatorer til alle størrelser av generatorer og feltmaskiner
 
HYDROTROL ®
Elektroniske turbinregulatorer til alle størrelser og typer vannkraftturbiner
 
GOPS ®
Oljetrykksanlegg til alle typer vannkraftturbiner
 
HYMAREG ®
Aggregatregulatorer (kombinasjon av magnetisering og turbinregulator)
 
HYMACON ®
Kontrollanlegg for småkraft
 
HYMASYNK ®
Synkroniseringsapparater for nye og gamle utrustninger
 
TUVA ®
Turtallsvakt med parameteriserbare grenser
 
Vårt utstyr baserer seg på relevante standarder fra IEC, IEEE, Statnett/SvK og EN.