Service og Vedlikehold

Service og Vedlikehold

Rainpower har som mål å være en ledende og foretrukket leverandør av oppgradering, service og vedlikehold av vannkraftverk
 
Rainpower Sørumsand Verksted er i kundekretser anerkjent som et av verdens beste vannkraftverksteder. Verkstedet spiller en sentral rolle i service-, moderniserings- og oppgraderingsmarkedet i og utenfor Norge.
 
Vi utfører rehabilitering av alle mekaniske deler i et vannkraftverk. Verkstedet leverer Francis-løpehjul i rustfritt stål og ferdig monterte Pelton-injektorer og oppfyller de strengeste krav når det gjelder materialkvalitet, geometrisk toleranse, utførelse av arbeid, prosesskontroll og dokumentasjon.
 
Rainpower Sørumsand Verksted har en produksjonskompetanse som er sentral når konsernet skal sikre kvaliteten på leveranser av komponenter som Rainpower kjøper fra kvalifiserte produsenter i hele verden.
 
Verkstedet og serviceavdelingen, som er samlokaliserte, tilbyr vedlikehold, oppgradering, installasjon og nyleveranser til eksisterende kraftverk. Organisasjonen er bygget opp for å levere effektive, fleksible og punktlige tjenester. Vi har bred erfaring og høy kompetanse knyttet til hele verdikjeden fra konstruksjon, prosjektledelse, innkjøp, produksjon, logistikk, montasje og idriftsettelse.
 
Et vellykket service- eller oppgraderingsprosjekt er avhengig av tett samarbeid mellom serviceingeniører og verksted, og dette er en av våre styrker som leverandør. Nærheten mellom ingeniører og verkstedet og deres kommunikasjon med kundene skaper nødvendig fleksibilitet til å sikre effektiv prosjektgjennomføring også når uforutsette driftssituasjoner oppstår.