Sørumsand Verksted

Sørumsand Verksted

Kværner Energys vannkraftverksted ble overført til Sørumsand verksted da verkstedet i Lodalen i Oslo ble lagt ned i 1999. Senere ble verkstedet kjøpt opp av General Electric, som i sin tur solgte Sørumsand Verksted til NLI. I dag er verkstedet en integrert del av Rainpower, og framstår som et av de fremste og mest komplette tungmekaniske miljøer i Norge.
 
Verkstedet ble vesentlig oppgradert ved flytting av produksjon fra Oslo til Sørumsand i 1999. Total flate på anlegget er i dag rundt 4.000 kvadratmeter.
 
Rainpowers verksted på Sørumsand er i kundekretser anerkjent som et av verdens beste vannkraftverksteder. Verkstedet spiller en sentral rolle i service- og oppgraderingsmarkedet i Norge, og vi er i ferd med å utvikle kunnskap og rutiner i verkstedet for å utføre mekanisk vedlikehold og rehabilitering for alt det mekaniske utstyret i et vannkraftverk. Produksjonskompetansen som vedlikeholdes og videreutvikles ved verkstedet er dessuten avgjørende for Rainpowers evne til å lykkes med etablering av konkurransedyktige produksjonsmiljøer i lavkostland. Produksjonskompetanse er også avgjørende ved innkjøp av kvalitetskomponenter.