Teknikk

Teknikk

Rainpower har en lang og rik vannkrafthistorie i ryggen, selv om selskapet er en relativt ung leverandør av vannkraftteknologi. Våre røtter går tilbake til Kværner Brug i Lodalen som produserte sin første vannkraftturbin i 1873. Da Rainpower ble etablert i 2007, hadde vi et klart mål: basert på generasjoners erfaring og kompetanse skulle vi utvikle egne turbiner med ledende teknologi som kunne markedsføres og selges over hele verden. Vi er i dag stolte over den teknologien vi har utviklet, og tilbakemeldingene fra kundene er inspirerende.
 
Det er stort fokus på innovasjon og optimalisering. Teknikerne jobber stadig med å utvikle nye og bedre teknologier. Ved turbinlaboratoriet Rainpower Technology Trondheim, som er en teknisk konsulent virksomhet, utføres testing, utvikling og nyskaping av teknologi og teknikk.