Turbiner

Rainpower har spesialisert kunnskap innen turbiner. Vi designer, produserer, tester og optimaliserer både Francis, Kaplan, Pelton og Pumpeturbiner. 

 

Francisturbiner
Lav og medium fallhøyde «Storm» Francis turbin | Stor fallhøyde «Hurricane» Francis turbin
For fallhøyder på mellom 50 og 600 meter, er francis¬turbiner den vanlig¬ste turbintypen. I 2008 ble Rainpower Storm
 introdusert som en ny type turbin for lav og middels fallhøyde mellom 50 tog 300 meter. Denne turbintypen har teknologi i verdensklasse. Rainpower har utviklet og testet flere ulike modeller, og kan derfor tilby markedsledende ytelsesgarantier til sine kunder.
For turbiner med store fall¬høyder har Rainpower lang erfaring med å utvikle francis¬turbiner med hel¬- og halvskovler, som er en norsk spesialitet. Denne turbintypen er spesielt kjent for sin evne til å operere stabilt over et bredt driftsområde ved varierende fallhøyder og vann¬mengder. I 2013 introduserte vi en ny generasjon francis¬turbiner for store fallhøyder med vesentlig forbedret hydraulisk ytelse – Rainpower Hurricane.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peltonturbiner
«Blizzarrd» Pelton turbin
Pelton¬turbiner er egnet for store fall¬høyder og lav vannføring, og blir oftest brukt ved fallhøyder på over 300 meter, og for småkraft¬. En spesiell fordel med pelton¬turbiner er det brede driftsområdet, som gjør dem spesielt egnet for kraftverk med store variasjoner i vannføringen. Rainpower er en av verdens fremste leverandører av pelton¬turbiner, og leverer turbiner både med vertikal og horisontal aksel.
I 2008 startet Rainpower å utvikle en ny generasjon pelton¬turbiner som skal optimalisere alle komponenter med moderne analyseverktøy i kombinasjon med modelltesting. Rainpower introduserer denne nye generasjonen pelton¬turbiner med vesentlig forbedret hydraulisk ytelse – Rainpower Blizzard.
 

 

Kaplanturbiner
«Gale» Kaplan turbin
Kaplanturbiner er turbiner med vertikal aksel egnet for lave fallhøyder mellom 6 og 60 meter. Vanligvis har kaplanturbiner fire til åtte variable løpehjulsskovler. En stor fordel med kaplanturbiner er at de er egnet for kraftverk med store variasjoner i vannføring og fallhøyde. Kaplanturbiner er mye brukt over hele verden på grunn av deres store fleksibilitet.
I 2010 startet Rainpower å utvikle en ny generasjon kaplanturbiner som ved hjelp av moderne beregningsverktøy og modelltesting skal tilby en konkurransedyktig løsning. Den nye generasjonen av kaplanturbiner vil bli presentert under navnet Rainpower Gale.
 
 
 
Reversible pumpeturbiner
«Tornado» Pumpeturbin
For fallhøyder på mellom 50 og 700 meter kan Rainpower levere et-trinns pumpeturbiner som er spesialtilpasset det enkelte pumpekraftverket. Pumpelagret vannkraft er i dag den eneste økonomiske og fleksible måten å lagre store mengder overskudds¬energi på. Dette blir stadig viktigere ettersom andelen av mer ujevne energikilder som vind og solenergi øker i nettet.
Rainpower leverer et komplett omfang av utstyr for reversible pumpeturbiner. Dette inkluderer pumpeturbiner, styrings¬ og reguleringssystemer og ventiler, samt alt nødvendig hjelpe¬utstyr. Rainpowers ingeniører har lang erfaring med design av pumpeturbiner.